zondag 26 juli 2015

Beursbedrijf

Beursbedrijf


Onder het beursbedrijf verstaan we het onderdeel van het bedrijf(meestal een bank of commissionair), dat specifiek bestemd is voor de uitvoering van effectenorders van cliënten.Specifiek kenmerk van het beursbedrijf is dat alleen de leden van de Vereniging voor de Effectenhandel en hun personeel dat gemachtigd is aan de handel op de (voormalige) beursvloer mogen deelnemen.

Vaak wordt er ook nog onderscheid gemaakt tussen een beursbedrijf voor binnenlandse aandelen en voor buitenlandse aandelen.

Vertalingen van beursbedrijf

Engels:   stock exchange sector

Gebruikte begrippen in beursbedrijf


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beursvloer
  ... het begrip beursvloer of vloer is een verouderd begrip omdat deze bij invoering van de schermenhandel is verdwenen...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer