zaterdag 25 juli 2015

betalingsverplichting

betalingsverplichting


Onder een betalingsverplichting verstaan we de verplichting op grond van een overeenkomst of andere afspraak dat er voor een bepaalde tegenprestatie zoals het leveren van een dienst of het leveren van een product een bepaald bedrag zal worden betaald.

betalingsverplichting


Deze juridische betalingsverplichting kan voor de rechter afgedwongen worden waarna dan overgegaan kan worden tot invordering of incasso bijvoorbeeld informeel via een incassobureau of formeel via een deurwaarder.
Gebruikte begrippen in betalingsverplichting


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

incasso
  ... het begrip incasso kent meerdere betekenissen ten eerste het innen van een vordering dan wel het document zelf dat geïnd...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer

Begrippen waar betalingsverplichting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

confirming house
  ... een confirming house is een bedrijf dat tot functie heeft jegens een verkoper de betalingsverplichting van de koper over...Lees meer
inland payment
  ... onder inland payment verstaan we de betaling van binnenlandse ofwel lokale valuta voor schulden die luiden in vreemde valuta...Lees meer