zondag 7 juni 2015

uitgebreide opstalverzekering

uitgebreide opstalverzekering


Een uitgebreide opstalverzekering is een verzekering die dekking geeft tegen schade, ontstaan door brand, blikseminslag of ontploffing, of schade die het direct gevolg daarvan is (bluswater, rook), plus tegen bijv. de gevolgen van storm, regenwater, breuk, lekkage, stoom, inbraak, vorst etc.
Gebruikte begrippen in uitgebreide opstalverzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

opstalverzekering
  ... onder een opstalverzekering verstaan we een verzekering die de schade dekt aan gebouwen exclusief de roerende goederen die zich daarin...Lees meer