maandag 29 juni 2015

Spreidingsdiagram

Spreidingsdiagram


Een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband tussen twee variërende grootheden aangeeft.


Liggen deze punten niet op een duidelijk herkenbare rechte of vloeiende kromme lijn, dan spreekt men van een puntenwolk.

puntenwolk


Vaak wordt er ook een regressielijn ingetekend om de trend zichtbaar te maken. In de bovenste afbeelding is dat ook daadwerkelijk gebeurd.
Gebruikte begrippen in puntenwolk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

assenstelsel
  ... In de wereld van de grafieken komen we veel de term assenstelsel tegen dit wordt ook wel wiskundig assenstelsel genoemd...Lees meer
regressielijn
  ... een regressielijn is de lijn die een aantal punten in een grafiek het beste benadert met andere woorden de som...Lees meer
scatterdiagram
  ... een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband...Lees meer
spreidingsdiagram
  ... een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer

Begrippen waar puntenwolk in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

scatterdiagram
  ... een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband...Lees meer
spreidingsdiagram
  ... een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband...Lees meer
koopkrachtplaatje
  ... de vage term koopkrachtplaatje is verzonnen in de politiek het koopkrachtplaatje staat voor het totaal aan inkomsten en uitgaven dat...Lees meer