maandag 29 juni 2015

Spot market

Spot market

Spot market

De Spot market is de markt waar directe, fysieke levering plaatsvindt, in tegenstelling tot de termijnmarkt.
Gebruikte begrippen in spotmarket


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

fysieke levering
  ... we spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet omdat bijvoorbeeld een...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
spot
  ... de term spot staat voor de dag twee werkdagen na heden het is gebruikelijk op de internationale geld en valutamarkten...Lees meer

Begrippen waar spotmarket in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

spotprice
  ... de spot price ofwel de spotprijs is de prijs waartegen een commodity op de spotmarket wordt verhandeld dit in...Lees meer