vrijdag 26 juni 2015

Spaarrekening met opzegtermijn

Spaarrekening met opzegtermijn


Spaarrekening met opzegtermijn
Een zogenaamde Spaarrekening met opzegtermijn is een vorm van een spaarrekening waarop terugbetaling plaatsvindt als een bepaalde periode is verstreken nadat de cliënt heeft aangekondigd geld te willen opnemen.

De opzegtermijnen variëren van 3 tot 36 maanden. Wordt de overeengekomen opzegtermijn niet in acht genomen dan is boete voor vervroegde opname verschuldigd.
Gebruikte begrippen in spaarrekening met opzegtermijn


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
opzegtermijn
  ... onder de opzegtermijn verstaan we het feit dat aan het einde van iedere rentevastperiode en bij verkoop van uw...Lees meer