vrijdag 26 juni 2015

Spaarpandbiljet

Spaarpandbiljet


Spaarpandbiljet
Een spaarpandbiljet is een schuldbekentenis van een hypotheekbank, waarbij de beginwaarde een gebroken bedrag is en de eindwaarde door rente op rente op €1.000,– uitkomt.

Dit in tegenstelling tot een spaarbriefbiljet, waarbij de beginwaarde €1.000,– is en de eindwaarde een gebroken bedrag dat wel hoger zal zijn door de verkregen rente.
Gebruikte begrippen in spaarpandbiljet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eindwaarde
  ... de eindwaarde is een ander woord voor toekomstige waarde die berekend wordt uit de hoofdsom plus de samengestelde rente die...Lees meer
hypotheekbank
  ... een hypotheekbank is een specialistische bank die zich bezig houdt met verkrijgen van gelden van het publiek met een termijn...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rente op rente
  ... samengestelde interest of samengestelde rente zijn andere benamingen van rente op rente dat wil zeggen dat periodiek de...Lees meer
schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer