vrijdag 26 juni 2015

Spaarmotief

Spaarmotief


spaarmotief
Het Spaarmotief is de overweging om van consumptie af te zien zoals voor het verwerven van een renteinkomen uit de belegde spaargelden, voor het opvangen van eventuele financiële tegenvallers in de toekomst of voor het kunnen doen van een bepaalde, geplande grote uitgave in de toekomst.

Met name de tijd die we hebben om te sparen is van belang omdat die in grote mate bepaalt wat we zullen gebruiken om te sparen of te beleggen, bijvoorbeeld een deposito of een obligatie.