vrijdag 26 juni 2015

Spaargirorekening

Spaargirorekening


Spaargirorekening
Een spaargirorekening is een speciale voor particulieren bestemde rekeningcourant bij spaarbanken, bedoeld voor spaargelden.

Deze spaartegoeden worden niet tot het eigenlijke spaargeld gerekend.

Spaargirorekening komt soms ook voor als productnaam.
Gebruikte begrippen in spaargirorekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer
spaargeld
  ... onder spaargeld of savings in het engels verstaan we het deel van het beschikbaar inkomen dat niet direct nodig...Lees meer