vrijdag 26 juni 2015

Spaareffecten

Spaareffecten


Spaareffecten
Spaareffecten hebben een tijdlang bestaan in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw. Het waren participaties in speciale fondsen. Het aantal dat je mocht bezitten was gelimiteerd. Het waren effecten aan toonder.

Ook vielen de spaareffecten onder een fiscale vrijstelling in het kader van de bevordering van particuliere besparingen en bezitsvorming door particulieren van wie het belastbaar inkomen een bepaald bedrag niet overschrijdt.

Spaareffecten moesten een zeker aantal jaren worden aangehouden wilde er niet alsnog belasting op geheven worden.
Gebruikte begrippen in spaareffecten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastbaar inkomen
  ... Het belastbaar inkomen is in het algemeen de grondslag voor heffingen en belasting volgens het schijventarief voor de belastingdienst...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer
bezitsvorming
  ... onder bezitsvorming verstaan we het opbouwen van een vermogen met name door particulieren bijvoorbeeld door het vergaren van spaargeld door...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer