vrijdag 26 juni 2015

Spaarbewijs

Spaarbewijs


spaarbewijs
Een spaarbewijs is een dagafschrift van een bank (vroeger een spaarbankboekje) dat dient als bewijs dat iemand geld gestort heeft op een spaarrekening bij een bank.

Zoals alle dagafschriften is het spaarbewijs ook vervangen door elektronische varianten.Gebruikte begrippen in spaarbewijs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
dagafschrift
  ... onder het begrip dagafschrift verstaan we de dagelijks op elkaar aansluitende financi ële verantwoording door een bank van de voor...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
spaarbankboekje
  ... voordat de geautomatiseerde rekeningen in zwang kwamen gaven spaarbanken het zogenaamde spaarbankboekje uit...Lees meer

Begrippen waar spaarbewijs in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

spaarwinstbiljet
  ... een spaarwinstbiljet is een spaarbewijs dat onder aftrek van de nog te ontvangen rente wordt uitgegeven en dat groeit tot...Lees meer
groeispaarbewijs
  ... het zogenaamde groeipercentage is een percentage dat wordt vastgesteld door de nederlandsche bank nv waarmee de korte kredietverlening en de...Lees meer