donderdag 25 juni 2015

Gross National Product (GNP)

Gross National Product (GNP)


Het Gross National Product ofwel GNP is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een bepaalde periode door de Amerikaanse economie (meestal over 1 jaar).

De GNP groeifactor is de primaire indicator van de stand van de economie op dat moment.

Het GNP is opgemaakt uit consument- en staatsaankopen, alle binnen- en buitenlandse investeringen in de V.S. en de totale waarde van de export.

Het GNP wordt ieder kwartaal gepubliceerd.
Gebruikte begrippen in GNP


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
gross national product
  ... het gross national product ofwel gnp is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer