donderdag 25 juni 2015

Groene poldermodel

Groene poldermodel


Het groene poldermodel is het bestaande overlegmodel dat wel het poldermodel genoemd wordt en dat bestaat uit werkgevers, werknemers en overheid, waaraan milieuorganisaties op deelterreinen ook deelnemen.

Het idee hiervoor is geboren uit enerzijds de wens van milieuorganisaties bij beleidsaanbevelingen te worden betrokken en anderzijds de behoefte van werkgevers en werknemers aan de deskundigheid van milieuorganisaties in de beleidsadvisering.

Sinds 1999 nemen milieuorganisaties deel aan twee SER-commissies, de Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid en de Commissie Duurzame Ontwikkeling.
Gebruikte begrippen in groenepoldermodel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
poldermodel
  ... het groene poldermodel is het bestaande overlegmodel dat wel het poldermodel genoemd wordt en dat bestaat uit werkgevers werknemers en...Lees meer