donderdag 25 juni 2015

groeivoet

groeivoet


Van allerlei zaken die in de loop van de tijd veranderen kunnen we de groeivoet berekenen.

We nemen dan het verschil tussen de huidige waarde en de beginwaarde en delen dat verschil door de beginwaarde.

Als ons kapitaal in een bepaalde tijd van 2000 naar 3000 gestegen is, dan is de groei voet dus (3000-2000)/2000 = 1000/2000 ofwel een half.

Als we de groeivoet met 100 vermenigvuldigen dan krijgen we de groei in procenten ofwel in dit voorbeeld een half keer honderd = 50% groei.

Is het berekende getal negatief dan is er duidelijk geen sprake van groei maar in plaats daarvan van afname of krimp.