maandag 1 juni 2015

gemiddelde spaarquote

gemiddelde spaarquote


De gemiddelde spaarquote is de verhouding tussen dat deel van het nationaal inkomen dat niet voor consumptie wordt aangewend, maar wordt gebruikt om op te potten, uit te zetten, te beleggen of te investeren.

In formule in symbolen:

s = S / Y

waarin
s = spaarquote,
S = besparingen en
Y  = nationaal inkomen.
Gebruikte begrippen in gemiddeldespaarquote


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer