maandag 1 juni 2015

gemiddelde druk

gemiddelde druk


We spreken van een gemiddelde druk bij een heffing waarbij deze wordt gerelateerd aan een bepaalde grondslag.

Voor een dergelijke grondslag wordt meestal het brutoloon of het belastbare inkomen gehanteerd.

Gebruikte begrippen in gemiddelde druk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

brutoloon
  ... onder het brutoloon verstaan we het totaal van het verkregen loon loonbelasting en sociale premies zijn op het brutoloon nog...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer