maandag 1 juni 2015

Gemiddelde constante kosten

Gemiddelde constante kosten


De Gemiddelde constante kosten ofwel de GCK worden steeds lager naarmate we de kosten als huur, afschrijving en dergelijke over steeds meer producten uit kunnen smeren.
Gebruikte begrippen in GCK


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

constante kosten
  ... onder de constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de produktie stil staat...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer