maandag 1 juni 2015

gemiddelde boekhoudkundige rendement

gemiddelde boekhoudkundige rendement


Het gemiddelde boekhoudkundige rendement is het rendement dat wordt verkregen door de gemiddelde nettowinst per tijdsperiode – in het algemeen een jaar – te relateren aan het gemiddeld geïnvesteerde vermogen.
Gebruikte begrippen in gemiddeld boekhoudkundige rendement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
nettowinst
  ... de netto winst is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs fabricage kosten als...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer