maandag 1 juni 2015

Gemengde kosten

Gemengde kosten


De gemengde kosten zijn de kosten die naast een zakelijk doel tevens een persoonlijk element bevatten.

De wetgever heeft de aftrekbaarheid van sommige van deze kosten beperkt. Voorbeelden zijn kosten van congressen, seminars, symposia , excursies en studiereizen.
Gebruikte begrippen in gemengde kosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar gemengde kosten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

ondernemingskosten
  ... ondernemingskosten zijn aftrekbaar van de winst zij komen ten laste van de winst van het jaar waarop zij betrekking...Lees meer