maandag 1 juni 2015

gemengde exportfinanciering

gemengde exportfinanciering


Bij het begrip gemengde exportfinanciering hebben we het over een speciale vorm van exportfinanciering.

Deze exportfinanciering die bestaat uit twee componenten:

1.Een krediet dat door de Nederlandse Staat aan het importerende land is verstrekt op zo genaamde zachte voorwaarden zoals bijvoorbeeld een lange looptijd tegen een lage rente, voor de financiering van een deel van een importtransactie uit Nederland.

2. Een commercieel krediet voor de financiering van het overblijvende deel van deze transactie.

Gebruikte begrippen in gemengde exportfinanciering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

exportfinanciering
  ... met het begrip exportfinanciering wordt de financiering van de handel naar het buitenland bedoeld...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
nederlandse staat
  ... we gebruiken de term nederlandse staat of wat ouderwetser "de staat der nederlanden" ook wel als alternatieve benaming voor...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer