maandag 1 juni 2015

Gemengde economie

Gemengde economieEen gemengde economie is normaal gesproken op een meer kapitalistisch model zoals laissez-faire gebaseerd. Maar de overheid heeft wel normen en regels gesteld om te sterke uitwassen tegen te gaan.

Het gevaar van teveel concentratie van macht en een verstoring van de maatschappij door te grote sociale verschillen is anders te groot.

De economie van de USA wordt wel als een gemengde economie beschouwd.
Gebruikte begrippen in gemengde economie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer