maandag 1 juni 2015

gemeentefonds

gemeentefonds


Onder het gemeentefonds verstaan we de jaarlijkse geldoverdracht van de centrale overheid naar de gemeenten.

Dit geld is bedoeld voor de dekking van de uitgaven van de gemeenten.

Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd in verband met prijsstijgingen en inflatie waarbij de netto gecorrigereerde uitgaven van het rijk als basis dienen.

Deze groei wordt wel het accres genoemd.

Gebruikte begrippen in gemeentefonds


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar gemeentefonds in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

algemene uitkering
  ... Een algemene uitkering wordt verstrekt aan gemeenten uit het gemeentefonds de bestemming van deze algemene uitkering is nergens door...Lees meer