maandag 1 juni 2015

gelijkluidend documentair krediet

gelijkluidend documentair krediet


Onder de term gelijkluidend documentair krediet verstaan we een nieuw documentair krediet dat moet worden geopend, geconfirmeerd of geadviseerd in dezelfde bewoordingen als die van een eerder geopend, geconfirmeerd of geadviseerd krediet.

Als er sprake is van wijziging(en) in het voorafgaande krediet zal het gelijkluidende krediet die wijziging(en) niet bevatten, tenzij de expliciet aangegeven is welke wijziging ook op het gelijkluidende krediet moeten worden toegepast.
Gebruikte begrippen in gelijkluidend documentair krediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer