maandag 1 juni 2015

Geldmarktrente

Geldmarktrente


Onder de geldmarktrente of in het Engels money market interest rate verstaan we de rente op leningen met een relatief korte looptijd (1 tot 12 maanden) die betaald wordt door de ene geldmarktpartij aan de andere.

De geldmarktrente wordt ook wel de korte rente genoemd.

De hoogte van de geldmarktrente is afhankelijk van de ruimte op de geldmarkt.

Normaal gesproken ligt de geldmarktrente lager dan de kapitaalmarktrente maar afwijkingen komen regelmatig voor.

Gebruikte begrippen in geldmarkt rente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
kapitaalmarktrente
  ... de kapitaalmarktrente wordt ook wel de lange rente genoemd en is zoals de naam al zegt het rentepercentage dat gebruikt...Lees meer
korte rente
  ... de korte rente is de rente die wordt berekend over leningen met een looptijd korter dan een jaar sommigen...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiĆ«le wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer