maandag 22 juni 2015

expediteurs connossement

expediteurs connossement


Onder een expediteurs connossement verstaan we een vervoersdocument dat sterk lijkt op een connossement.

Het expediteurs connossement is dat echter niet, omdat de expediteur het document louter als expediteur heeft getekend en niet als agent van een met name in het document genoemde vervoerder.

Gebruikte begrippen in expediteursconnossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

agent
  ... In de bancaire wereld is een agent een bank die deel uitmaakt van een syndicaat bij een emissie de agent...Lees meer
connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
expediteur
  ... de expediteur is een tussenpersoon die voor zijn opdrachtgever goederen doet vervoeren...Lees meer
vervoerder
  ... onder de vervoerder verstaan we de natuurlijke persoon of de onderneming die zich verbonden heeft om mensen of zaken te...Lees meer

Begrippen waar expediteursconnossement in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

groupageconnossement
  ... een groupage connossement is een connossement dat betrekking heeft op een reeks kleine zendingen van diverse verzenders afgegeven aan de...Lees meer