maandag 22 juni 2015

Europese raad

Europese raad


De Europese raad is een orgaan van de Europese Unie.

De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten.

Ook de voorzitter van de Europese Commissie maakt er deel van uit.
Gebruikte begrippen in europese raad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
europese commissie
  ... de europese commissie is een uitvoerend orgaan van de europese gemeenschappen dat tevens toeziet op de naleving van de...Lees meer