zaterdag 20 juni 2015

European free trade area

European free trade area


De European free trade area ofwel de EFTA is een vrijhandelszone binnen de landen van de Europese Unie die in het onderlinge handelsverkeer de invoerrechten en kwantitatieve handelsbelemmeringen hebben afgeschaft, maar ten opzichte van derde landen, dus buiten de Unie, nog hun eigen autonome handelspolitiek voeren.

Gebruikte begrippen in european free trade area


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

europese unie
  ... onder de europese unie die werd opgericht bij het verdrag van maastricht in 1992 verstaan we een verzamelingnaam van...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
invoerrechten
  ... invoerrechten zijn een soort belastingen op vanuit het buitenland ingevoerde goederen en diensten...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
vrijhandelszone
  ... een vrijhandelszone of vrijhandelsgebied is een gebied waarin de landen geen invoerrechten op elkaars producten heffen maar er is geen...Lees meer