zaterdag 20 juni 2015

Euromarkt

Euromarkt


Onder het begrip euromarkt verstaan we de gemeenschappelijke markt van de lidstaten van de Europese Unie Gemeenschappen.

Overigens wordt ook de Eurovalutamarkt kortheidshalve ook wel aangeduid met de term Euromarkt.

Gebruikte begrippen in euromarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

europese unie
  ... onder de europese unie die werd opgericht bij het verdrag van maastricht in 1992 verstaan we een verzamelingnaam van...Lees meer
eurovalutamarkt
  ... de eurovalutamarkt wordt ook wel de euromarkt genoemd eurovalutamarkt is een verzamelnaam voor de internationale markt gevormd door de belangrijkste...Lees meer
gemeenschappelijke markt
  ... onder de gemeenschappelijke markt verstaan we de markt tussen de leden van de europese unie onderling...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Begrippen waar euromarkt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

daimyobond
  ... een daimyo bond is een obligatie die is uitgegeven op de japanse markt en soms de euromarkt door de...Lees meer
daagshandel voor de callmarkt
  ... onder de zogenaamde daagshandel voor de callmarkt verstaan we de handel die erop gericht is om overtollige...Lees meer
eurovalutamarkt
  ... de eurovalutamarkt wordt ook wel de euromarkt genoemd eurovalutamarkt is een verzamelnaam voor de internationale markt gevormd door de belangrijkste...Lees meer