zaterdag 20 juni 2015

Euroguldennote

Euroguldennote


Euroguldennote is een verouderd begrip. Men sprak ook wel van een guldennote.

Het ging om een obligatie, uitgegeven m.b.t. een Eurovalutalening, luidende in guldens.

De looptijd van een dergelijke note was kort – minimaal 1 jaar, zijnde de meest gebruikelijke en maximaal zeven jaar – en de nominale waarde is hoog, t.w. f 10.000,–.

Gebruikte begrippen in euroguldennote


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

guldennote
  ... euroguldennote is een verouderd begrip men sprak ook wel van een guldennote het ging om een obligatie uitgegeven mbt een...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
note
  ... 1 kortlopende obligatie die in diverse valuta 's kan luiden 2 er worden nogal wat gestructureerde financiële producten aangeboden onder de...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer