maandag 22 juni 2015

encryptie

encryptie


Onder encryptie verstaan we een vorm van beveiliging d.m.v. getallen (sleutels) van de opslag en de uitwisseling van gegevens via een datacommunicatiekanaal.

De wereld van de encryptie is een wetenschap op zich die met de invoering van de computer een enorme sprong qua mogelijkheden heeft genomen, zowel met betrekken op het coderen van gegevens middels encryptie als het decoderen van gegevens waar eerder een vorm van encryptie op is losgelaten.