maandag 15 juni 2015

eigendomsvoorbehoud

eigendomsvoorbehoud


Het zogenaamde eigendomsvoorbehoud is een voorbehoud dat door de leverancier van goederen gemaakt wordt zodat hij ondanks de levering van de goederen toch eigenaar van de goederen blijft zolang deze nog niet volledig zijn betaald.

Dit eigendomsvoorbehoud kan dienen als zekerheid voor de betaling van andere vorderingen.

In dat geval spreekt men van het verlengd eigendomsvoorbehoud.

Zodra de betrokken goederen echter zijn verwerkt of bewerkt, gaat het eigendomsvoorbehoud verloren.

eigendomsvoorbehoud

Engels: ownership retention 


Gebruikte begrippen in eigendomsvoorbehoud


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer