maandag 8 juni 2015

confrontatie van middelen en bestedingen

confrontatie van middelen en bestedingen


De zogenaamde confrontatie van middelen en bestedingen is een soort tabel op basis van de nationale rekeningen waaruit o.m. blijkt of de nationale bestedingen groter of kleiner zijn dan de nationale produktie.

Een verschil komt tot uitdrukking in de lopende rekening van de betalingsbalans.

Gebruikte begrippen in confrontatie van middelen en bestedingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
betalingsbalans
  ... de betalingsbalans is het overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben verricht met niet...Lees meer
lopende rekening
  ... 1 andere soms gebruikte benaming voor een rekening courant bij een bank 2 meestal wordt bij de lopende rekening een...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
nationale bestedingen
  ... onder de nationale bestedingen verstaan we het totaal van de particuliere consumptie de overheidsconsumptie particuliere investeringen en investeringen van...Lees meer