maandag 8 juni 2015

Conference

Conference


Onder een conference verstaan we een vorm van een scheepvaartkartel.

Dit scheepvaartkartel is vooral gericht op verdelingen van vrachten en/of winsten in de internationale zeescheepvaart.

conference


In de internationale handel wordt wel verscheping met schepen van een bepaalde conference voorgeschreven.
Gebruikte begrippen in conference


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kartel
  ... onder een kartel of mededingingsregeling verstaan we een overeenkomst tussen twee of meer op zich zelfstandige ondernemingen die gezamelijk de...Lees meer

Begrippen waar conference in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

conferenceboardsindex of leading indicators index
  ... de conference board's index of leading indicators index bestaat uit een 10 tal indicatoren over...Lees meer