zondag 7 juni 2015

Complianceregels

Complianceregels


De complianceregels bij een bank of andere financiële instelling zijn bedoeld om transacties van medewerkers van banken te bewaken zodat er geen ongeoorloofde privétransacties op de beurs plaatsvinden. De regels worden bekeken door De Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het mag duidelijk zijn dat het ontduiken van deze regels middels het inzetten van één of meerdere stromannen is kinderlijk eenvoudig.

Deze functies zijn dan ook vooral symbolisch van aard om met name de politiek tevreden te stellen.





Gebruikte begrippen in compliance regels


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer