zondag 7 juni 2015

comparatief kostenverschil

comparatief kostenverschil


Onder een comparatief kostenverschil verstaan we het verschil in kosten of prijzen die gelden voor twee partijen op verschillende markten.

Dit comparatief kostenverschil kan absoluut of relatief zijn.

Het is absoluut als bijvoorbeeld de ene partij, of het nu om een kort of lang krediet gaat, een vaste of een variabele rente, altijd goedkoper uit is dan de andere partij.

Het verschil is relatief wanneer het verschil tussen de rente die voor een kort krediet moet worden betaald niet gelijk is aan het verschil op een lang krediet dat door de betrokken partijen moet worden betaald.

Gebruikte begrippen in comparatief kostenverschil


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kort krediet
  ... onder een kort krediet verstaan we een lening die aan een persoon of organisatie wordt verstrekt en die binnen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
variabele rente
  ... een variabele rente is een vorm van rente waarbij de rente onregelmatig wordt aangepast aan de betreffende dagrente...Lees meer