zondag 7 juni 2015

Commissionairsdwang

Commissionairsdwang


Onder de zogenaamde Commissionairsdwang verstaan we een bepaling in de  "beschikking beursverkeer 1947". Dit is een bepaling die inhoudt dat aan- en verkoop van effecten slechts is toegestaan aan een lid van de vereniging voor de effectenhandel.

Eventueel kan de Minister van Financiën ontheffing verlenen van de commissionairsdwang voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen.
Vertalingen van Commisionairsdwang

Engels:  compulsory intermediary of stockbroker

Gebruikte begrippen in commisionairsdwang


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
commissionairsdwang
  ... de zogenaamde commissionairsdwang is een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer