zondag 7 juni 2015

Commissie van toezicht

Commissie van toezicht


De Commissie van toezicht voor de optiebeurs is een door de minister van financiën ingestelde commissie die toezicht houdt op de optiebeurs en de clearingorganisaties.

De Commissie van toezicht bestaat uit een voorzitter en tenminste twee en ten hoogste vier andere leden.

De leden mogen niet verbonden zijn aan een lid van Euronext.

De commissie oefent de bevoegdheden uit, welke in de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de beurswet 1914 aan de Minister van Financiën zijn toegekend, met dien verstande dat aanwijzingen van nieuwe optieklassen (als bedoeld in artikel 3 van deze wet), met goedkeuring van de Minister van Financiën moet geschieden.

Gebruikte begrippen in commissie van toezicht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
optiebeurs
  ... vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent...Lees meer

Begrippen waar commissie van toezicht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

commissie van toezicht op de optiebeurs
  ... de commissie van toezicht op de optiebeurs houdt toezicht op de optiebeurs en de clearingorganisatie...Lees meer
gedragscode hypothecaire financieringen
  ... sinds 1 oktober 1990 geldt een gedragscode hypothecaire financieringen die vrijwel door alle hypotheekverstrekkers is ondertekend...Lees meer