zondag 7 juni 2015

Commissie van Gedelegeerden

Commissie van Gedelegeerden


Onder de commissie van Gedelegeerden verstaan we een commissie, die bestaat uit de voorzitter en drie leden van het bestuur van de Vereniging voor de Effectenhandel.

Deze commissie van Gedelegeerden bereidt de zaken voor die uiteindelijk door het bestuur behandeld moeten gaan worden.
Vertalingen van Commissie van Gedelegeerden

Engels:  Committee of Delegates

Gebruikte begrippen in commissie van gedelegeerden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer