zondag 7 juni 2015

Comité

Comité


Onder een comité verstaan we een informeel samenwerkingsverband van personen voor een bepaald doel of een voor bepaalde tijd zonder dat er sprake is van het uitoefenen van een beroep of bedrijf door dit samenwerkingsverband of van het voeren van een onderneming.

Vaak is het comité bedoeld om tijdelijk iets gezamenlijks op te zetten, bijvoorbeeld een campagne of een evenement

Een dergelijk comité is geen rechtspersoon en wordt dus ook niet ingeschreven bij de kamer van koophandel en is geen partij bij de belastingdienst.
Gebruikte begrippen in comité


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer

Begrippen waar comité in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

basel3
  ... Basel iii is een verzamelnaam van een aantal regels die op de derde bankenconferentie in basel zijn afgesproken...Lees meer