dinsdag 23 juni 2015

Cox-Ingersoll-Ross model

Cox-Ingersoll-Ross model


Het Cox-Ingersoll-Ross model is een wiskundig model om opties, en dan speciaal in valutaopties te prijzen om zodoende de theoretische waarde te bepalen.

Er bestaan complete cursussen waarmee u leert van de optiehandel te leven. Een voorbeeld vindt u hier. Het kan, dat is bewezen, maar het is zeker niet iets dat voor iedereen is weggelegd.

Gebruikte begrippen in cox ingersoll ross model


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
optiehandel
  ... het geheel van personen instituten en procedures wat samenhangt met de dagelijkse handel in opties zowel op de optiebeurs als...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
theoretische waarde
  ... de theoretische waarde van een optie wordt middels wiskundige modellen berekend zoals de bekende black and scholes formule...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer