zondag 7 juni 2015

Communautaire financiering

Communautaire financiering


Met communautaire financiering wordt de financiering van projecten door instellingen van de Europese Unie bedoeld. Bijvoorbeeld door de Europese Investeringsbank (EIB).

Buiten de Unie richt de communautaire financiering zich vooral op landen om de Middellandse Zee en op landen in Afrika, het Caraibisch gebied en de Stille Oceaan. Deze landen worden ook wel de ACPlanden  genoemd.

De Europese Unie heeft met deze landen samenwerkingsovereenkomsten  gesloten.
Vertalingen van communautaire financiering

Engels:  common market financing

Gebruikte begrippen in communautaire financiering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

acplanden
  ... De term acp is een een afkorting van african caribbean and pacific landen de acplanden zijn dus uit deze regio's...Lees meer
europese unie
  ... onder de europese unie die werd opgericht bij het verdrag van maastricht in 1992 verstaan we een verzamelingnaam van...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
investeringsbank
  ... een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt...Lees meer