zondag 7 juni 2015

Commissiehandel in effecten

Commissiehandel in effecten


Onder de commissiehandel in effecten verstaan we het uitvoeren van transacties in effecten door de commissionair in effecten.

Deze transacties worden op de naam van de commissionair uitgevoerd. Maar dit gebeurt wel in opdracht van en voor rekening van een derde.

Vertalingen van Commissiehandel in effecten

Engels:  Stockbroking

Gebruikte begrippen in commissiehandel in effecten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer

Begrippen waar commissiehandel in effecten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

commissionair in effecten
  ... een commissionair in effecten is een natuurlijk persoon vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma...Lees meer