maandag 1 juni 2015

Gemiddelde uitlotingswinst

Gemiddelde uitlotingswinst


De gemiddelde uitlotingswinst wordt gebruikt bij rendementsberekeningen van obligaties om een goed beeld te krijgen. Hierbij wordt de uitlotingswinst verdeeld over de resterende looptijd.We maken nu hier gebruik van vereenvoudigde formules, die echter voor dit soort officieuze berekeningen voldoende nauwkeurig zijn.

Dus een obligatie met een gemiddelde resterende looptijd van 4 jaar en een koers van 93 % heeft een gemiddelde jaarlijkse uitlotingswinst van   (100-93) / 4 = 7/4 = 1,75% per jaar.
Gebruikte begrippen in gemiddelde uitlotingswinst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiĆ«le wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
resterende looptijd
  ... de resterende looptijd wordt ook wel de pro resto looptijd genoemd de resterende looptijd is het gedeelte van de...Lees meer
uitlotingswinst
  ... onder uitlotingswinst verstaan we de winst die bij de uitloting van een obligatie wordt gemaakt obligaties worden vrijwel altijd in...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer