maandag 1 juni 2015

Gemiddelde looptijd

Gemiddelde looptijd


Onder de Gemiddelde looptijd van een obligatie verstaan we de periode waarin geen uitloting van een obligatie plaatsvindt opgeteld bij het gemiddelde van de lotende periode.

Bijvoorbeeld:
Stel we leven in 2013 Een obligatie loot uit in de periode 2016 t/m 2018.

Dan is de gemiddelde looptijd ((2016+2018)/2) - 2013 = 4 jaar

Doel van de berekening van de gemiddelde looptijd is de mogelijkheid om obligaties gemakkelijk onderling te kunnen vergelijken op een gemeenschappelijk kenmerk.
Gebruikte begrippen in gemiddelde looptijd


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiĆ«le wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
uitloting
  ... van een obligatielening wordt op een vooraf bepaald tijdstip een deel afgelost door loting wordt bepaald welke stuknummers of uitlotingsgroepen hiervoor...Lees meer

Begrippen waar gemiddelde looptijd in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

termijnverkorting
  ... onder termijnverkorting verstaan we het verschijnsel dat geldgevers of geldnemers streven naar een verkorting van de gemiddelde looptijd van de...Lees meer