maandag 22 juni 2015

Expense ratio

Expense ratio


De expense ratio meet de kosten van een beleggingsfonds zoals de operationele kosten, de salarissen en dergelijke en vergelijkt deze met de opbrengst over dezelfde periode.

In het algemeen maken transactiekosten en kosten voor brokers etc. geen deel uit van de te meten kosten en worden dus bij het berekenen van expense ratio niet meegenomen.
Gebruikte begrippen in expenseratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer