zaterdag 20 juni 2015

Euro.NM

Euro.NM


Onder Euro.NM verstaan we het pan-Europese marktsegment voor snelgroeiende, innovatieve ondernemingen die doorgaans actief zijn in de technologiesector.

Verschillende Europese beurzen maken deel uit van Euro.NM zoals:


  • Euro.NM Amsterdam,
  • Euro.NM Belgium,
  • Neuer Markt (Duitsland),
  • Nuovo Mercato (Milaan)
  • en Le Nouveau Marché (Parijs).

Gebruikte begrippen in euronm


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Begrippen waar euronm in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

sponsor
  ... onder een sponsor verstaan we bij de officiële markt een emissiehuis dat de aanvraag tot toelating tot de notering aan...Lees meer
euronm amsterdam
  ... onder euronm amsterdam verstaan we het marktsegment voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen van amsterdam exchanges...Lees meer