zondag 7 juni 2015

Compliance

Compliance


De engelse term compliance betekent zoiets als "werken volgens het boekje", waarbij hierbij wordt gekeken naar allerlei regels, zoals bijvoorbeeld door de toezichthouders op de markten of het naleven van regels van beurzen.

Ook veel banken hebben inmiddels hun eigen complicance, die toezicht houdt op de naleving van de regels binnen de eigen organisatie.

Begrippen waar compliance in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

compliance department
  ... het compliance department is de controle afdeling van de optiebeurs die toeziet op naleving van de regels door de...Lees meer
haircut
  ... onder de haircut verstaan we het risico dat een optie of futureshandelaar over zijn totale positie loopt uitgaande van een...Lees meer