zondag 7 juni 2015

Commodity pool

Commodity pool


Een commoditypool is een bedrijf waarin geld is ondergebracht van een aantal traders of beleggers en die voor de gezamenlijke rekening handelt in opties en futures
Gebruikte begrippen in commoditypool


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
gezamenlijke rekening
  ... onder een gezamenlijke rekening verstaan we een rekening op naam van twee of meer personen...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer