zondag 7 juni 2015

Commissie voor de Notering

Commissie voor de Notering


Onder de commissie voor de notering verstaan we een commissie, die bestaat uit ten hoogste drie beursleden. Deze beursleden dienen  lid te zijn van de Vereniging voor de Effectenhandel.

De taak van deze  commissie voor de notering is met name het bijstaan van de Commissaris voor de Notering bij te staan bij het uitoefenen van zijn functie.
Vertalingen van Commissie voor de notering

Engels:  Quotations Committee

Gebruikte begrippen in commissie voor de notering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissaris
  ... onder commissionairsdwang verstaan we een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer