woensdag 13 mei 2015

Wet Waardering Onroerende Zaken

Wet Waardering Onroerende ZakenDe wet Wet Waardering Onroerende Zaken regelt de waardebepaling en waardevaststelling van alle onroerende zaken in Nederland. Hier komt het begrip WOZ-waarde uit voort. Aan de hand van die waarde bepaalt men onder andere het huurwaardeforfait.
Gebruikte begrippen in wet waardering onroerende zaken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

huurwaardeforfait
  ... het huurwaardeforfait moet door mensen met een eigen woning betaald worden het is een bedrag aan inkomstenbelasting over de zogenaamde...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer